Verken de toekomst

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Al meer dan 50 jaar onderzoeken de toekomstverkenners van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) nieuwe ontwikkelingen en de mogelijke invloeden hiervan op de maatschappij. Zo bereiden ze overheden, bedrijven, wetenschappers en burgers voor op de kansen en uitdagingen die de toekomst te bieden heeft. Om de impact van de toekomstverkenningen te vergoten ontwikkelde we een identiteit en website die opvalt en oproept tot het stellen van vragen.

Geef inhoud een podium

Verandering gebeurt nooit van het ene op het andere moment, maar gaat altijd geleidelijk met de jaren. Dit inzicht vertaalden we naar een vorm waarbij deze graduele verandering zichtbaar wordt door middel van een kleurverloop. Iedere toekomstverkenning heeft een eigen kleurverloop, die wordt toegepast op alle publicaties binnen dit onderzoek. Naast herkenbaarheid en consistentie, biedt de identiteit op deze manier ook flexibiliteit voor de inhoud. Zo ziet een publicatie er ook zonder het gebruik van beeld goed uit. En krijgt de inhoud alle ruimte.

Maak je bezoeker nieuwsgierig

We hebben de site ontworpen met in ons achterhoofd de vraag: wat is er nodig om nieuwsgierig te worden? Het antwoord: weten waar vandaan je vertrekt en geprikkeld worden om verder te kijken. De homepage begint daarom ook met de vragen die toekomstverkenners stellen aan de start van hun toekomstverkenning.

Bezoek www.stt.nl
Bezoek www.stt.nl
Bezoek www.stt.nl
Bezoek www.stt.nl
Bezoek www.stt.nl
Bezoek www.stt.nl
Bezoek www.stt.nl
blijf scrollen voor meer werk