Op naar Neutraal

Energieakkoord Holland Rijnland

Het klimaatakkoord van Parijs heeft een enorme impact op overheden. Ze moeten nu in actie komen wanneer zij de doelen, die voor 2050 gezet zijn, willen gaan halen. Voor lokale overheden en andere betrokken partijen betekent dit dat ze zullen moeten samenwerken. Bijvoorbeeld door kennis te delen en de handen ineen te slaan als het gaat om ruimtelijke ordening en infrastructuur bijvoorbeeld. Aan ons de vraag om een identiteit te ontwikkelen die de betrokken partijen verenigd. Om het doel te vereenvoudigen en om communicatie te maken die mensen inspireert om aan de slag te gaan.

Bezoek www.wijzijnon.nl

Focus op de weg ernaartoe.

2050 is ver weg. Het is moeilijk om voor te stellen hoe ons leven er dan uitziet. Stel je eens voor hoe het is om nu aan een doel te beginnen met een deadline over 30 jaar. Waar begin je? Om mensen te motiveren om met dit doel aan de slag te gaan hebben we voorgesteld om niet te focussen op het einddoel, maar op de reis. Via drie i's hebben we structuur aangebracht in de communicatie: inspireer, informeer en instrueer. Op basis van deze pijlers hebben we een communicatie toolkit ontwikkeld. Deze moet de weg naar 2050 voor alle betrokken partijen makkelijker én leuker maken.

blijf scrollen voor meer werk