Van huis naar thuis

De Sleutels

De Sleutels is een woningbouwcorporatie in Leiden. ‘De Sleutels’ verwijst naar ieders recht op onderdak: sleutels van je eigen voordeur. Maar Nederland kampt met een ernstig woningtekort, dus de 8.000 huizen in hun beheer waren niet genoeg om mensen met lagere inkomens te helpen. De Sleutels reageerde door nieuwe woningen te bouwen, een spil van zijn traditionele rol als verhuurder. Als onderdeel van deze verandering werkte De Sleutels samen met JUST om een visuele identiteit te creëren. Het doel? Directe, vriendelijke communicatie voor huurders plus een serieuzere (maar toch vriendelijke) toon voor zakelijke doeleinden. De Sleutels wilde de slogan ‘voor een goed thuis’ voor een goed huis behouden. Dit vormde de basis voor onze creatieve inspanningen.

De sleutel tot de sleutels

Zoals altijd zijn we begonnen met het terugbrengen van een complexe opdracht tot een eenvoudig inzicht. In dit geval merkten we dat ‘een goed huis’ tijd kost. Het is een proces, vaak verwarrend. Een reis die begint lang voordat de huurder een nieuwe bank kiest, met wachtlijsten, inkomenscontroles en veel papierwerk. Huisvestingsprofessionals hebben het niet veel makkelijker. Hun werk omvat een groot aantal onderwerpen: het navigeren door de plannen van architecten, financieringsvoorstellen, enzovoort. Als we deze procedures voor alle betrokkenen zouden kunnen verduidelijken, zou het bieden van goede huizen minder afschrikwekkend en misschien zelfs leuk worden.

Complexiteit, nieuwsgierigheid, eenvoud, verrassing

Nieuwsgierigheid drijft ons om elk aspect van het probleem van een opdrachtgever te onderzoeken. Nadat we de fijne kneepjes van de sociale woningbouw hadden bestudeerd, ontwikkelden we een kern voor de visuele identiteit van De Sleutels. Opnieuw was de bedoeling eenvoud, de kracht achter al onze ideeën. Voor De Sleutels betekende eenvoud minimalisme: een gebogen lijn die de kronkelende route naar een goed huis symboliseerde. De lijn werd gecombineerd met typografie en gepaarde illustraties, met dank aan de snelle geesten en getalenteerde pennen van Fried Cactus Studio. Het resultaat? Een minder corporate woningcorporatie: branding die de mens boven het zakelijke stelt.

blijf scrollen voor meer werk